Disclaimer

  • Wszystkie treści zamieszczone na stronach naszego Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny, edukacyjny oraz reklamowy. W żadnym przypadku przytoczone informacje nie mają charakteru konsultacyjnego. Informacje zawarte w Serwisie nie zastępują porady lekarskiej gdyż żadna informacja uzyskana drogą elektroniczną nie może zastąpić wizyty i bezpośredniego kontaktu z własnym lekarzem prowadzącym. Uzyskane informacje nie mogą służyć ani być podstawą do samodzielnej zmiany sposobu diagnostyki i leczenia danej osoby.
  • Aptekaaura.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wynikające z wykorzystywania informacji zawartych na stronach Centrum Informacji o Leku.
  • Wszelkie prawa autorskie do materiałów zamieszczonych w Serwisie są zastrzeżone. Materiały nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych i jakiekolwiek ich wykorzystanie odbywać się może wyłącznie za zgodą ich właścicieli. Dozwolone jest wykorzystywanie treści zawartych w Serwisie jedynie do użytku osobistego.